Política d'ús

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

El Rebost del Padrí no és responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi, no es fa tampoc responsable de la informació obtinguda a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del Rebost del Padrí.

Només està autoritzat l'ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Aquesta política de privacitat és d'aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços a d'altres pàgines web.